• 0 (532) 344 47 94
  • kuzgunbay33@yahoo.com
  • Urocentre Üroloji Kliniği

Böbrek Taşı

Böbrek taşı nedir?  Böbrek taşı; böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir. Neden olur? Bu taşların hangi etkenlerden dolayı oluştuğu ve oluşum mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak, Ailevi yatkınlık, Doğuştan idrar yolları anomalileri, Bazı sistemik hastalıklar (Gut, Sistinüri vb) neden olabilir Nerede ve nasıl oluşur? Nerede idrar varsa orada taş olabilir, böbreğin pelvisinde ve böbreğin havuzcuğunda oluşabilir. İdrarda koruyucu…

Böbrek Kistleri

Böbreğin kistik hastalıkları içinde en sık karşılaşılanı basit kistlerdir. Görülme sıklığı yaş ilerledikçe artar. Elli yaşının üzerinde olup, ürolojik nedenler dışındaki nedenlerle abdominal bilgisayarlı tomografi incelemesi yapılanlarda %25 oranında basit kist ile karşılaşılır. Büyük otopsi serilerinde ise % 50’ye varan oranlarda basit kist görüldüğü bildirilmektedir. Basit kistler tek veya multipl olabilir. Bazen bilateraldir. Korteks veya medullada yerleşebilir. Basit kistlerin patogenezi…

Prostat Kanseri

Prostat kanseri görülme sıklığı coğrafik bölgelere göre değişkenlik göstermekle birlikte tüm dünyada 5. sıklıkta görülen kanserdir. Yaş artıkça görülme sıklığı da artmaktadır.  70 yaş üstü erkeklerde en sık görülen kanser tipidir. Prostat kanserinin gelişmesinden ailesel, genetik ve çevresel faktörler sorumlu tutulmaktadır. Birinci derecede akrabasında prostat kanseri hastası olan kişilerde risk göreceli olarak yükselmiştir. Prostat kanserine Retinablastom1, C-myc, c-ERBB ve Bcl-2…

İyi Huylu Prostat Büyümesi

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH, İyi huylu prostat büyümesi); erkeklerde mesane ile üretra arasında yerleşmiş, ortalama ağırlığı 25 gr olan, kestane şeklindeki prostat bezinin iyi huylu olarak büyümesidir. Bu büyümeden yaş, hormonlar, büyüme faktörleri, genetik ve ailesel faktörler sorumlu tutulmaktadır. Yaşla beraber görülme sıklığında artış saptanmıştır.Belirtiler depolama ve boşaltma fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak görülmektedir. Depolama fonksiyon bozukluklarına ait belirtiler sık idrara…