• 0 (532) 344 47 94
  • kuzgunbay33@yahoo.com
  • Urocentre Üroloji Kliniği
Blog
İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH, İyi huylu prostat büyümesi); erkeklerde mesane ile üretra arasında yerleşmiş, ortalama ağırlığı 25 gr olan, kestane şeklindeki prostat bezinin iyi huylu olarak büyümesidir. Bu büyümeden yaş, hormonlar, büyüme faktörleri, genetik ve ailesel faktörler sorumlu tutulmaktadır. Yaşla beraber görülme sıklığında artış saptanmıştır.
Belirtiler depolama ve boşaltma fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak görülmektedir. Depolama fonksiyon bozukluklarına ait belirtiler sık idrara çıkma, geceleri idrara çıkma, aniden idrar gelme hissi ve idrar kaçırmadır. Boşaltma fonksiyon bozukluklarına ait belirtiler ise idrar yapmakta zorlanma, çatallı idrar yapma, bekleyerek kesik kesik idrar yapma, idrar tazyiğinde azalma, idrar kalibrasyonunda incelme ve mesane içerisinde idrar kalma hissidir.
Hastalığın tanısında, ayrıntılı öykü ve rektal tuşe (parmakla prostat muayenesi) önemli yer tutmaktadır. Laboratuvar testleri olarak tam idrar tahlili, PSA, kreatinin bakılması gerekmektedir. Üriner sistemin ultrasonografi ile görüntülenmesi ve idrar tazyiğinin üroflowmetri ile ölçülmesi ile kesin tanı konulabilmektedir.
Tanı konulduktan sonra tedavi semptomların şiddetine ve prostatın büyüklüğüne göre değişmektedir. Hafif derecede şikayetleri olan hastada sadece bol sıvı alımı, diyet alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişiklikleri yeterli olabilmektedir. Orta ve şiddetli derecede şikayeti olan hastalarda öncelikli tedavi medikal tedavidir. Alfa-blokerler ve 5 alfa redüktaz inhibitörleri tek tek veya kombine şekilde kullanılabilmektedir. Hangi ilaç tedavilerinin kullanılacağı, hastanın ek hastalıklarına, ilaçların etki ve yan etkilerine göre karar verilmelidir. Medikal tedaviye cevap vermeyen, idrar yapamaması nedeni ile birkaç defa sonda takılan, mesanede taşı olan, aktif kanaması olan ve böbreklerde tıkanmaya bağlı fonksiyon bozukluğu olan hastalarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Günümüzde cerrahi tedavi ağırlıklı olarak endoskopik yöntemlerle yapılmaktadır. En sık TUR-P (Prostatın Transüretral Rezeksiyonu) uygulanmaktadır. Palzmakinetik TUR-P, Holmiyum: YAG Lazer Enükleasyon, KTP Lazer (GreenLight) aynı cerrahinin farklı enerji türleri ile uygulanan teknikleridir. Prostat büyüklüğü 150 gramın üzerinde olan hastalarda açık cerrahi tercih edilebilmektedir. Başarı oranları ve yan etkileri benzer olan bu tekniklerin seçimi hasta ile beraber yapılmalıdır. Cerrahi sonrası hastaların yaklaşık 45 gün sürecek olan diyet ve davranış kısıtlamaları olacaktır.