• 0 (532) 344 47 94
  • kuzgunbay33@yahoo.com
  • Urocentre Üroloji Kliniği
Blog
Böbrek Kistleri

Böbrek Kistleri

Böbreğin kistik hastalıkları içinde en sık karşılaşılanı basit kistlerdir. Görülme sıklığı yaş ilerledikçe artar. Elli yaşının üzerinde olup, ürolojik nedenler dışındaki nedenlerle abdominal bilgisayarlı tomografi incelemesi yapılanlarda %25 oranında basit kist ile karşılaşılır. Büyük otopsi serilerinde ise % 50’ye varan oranlarda basit kist görüldüğü bildirilmektedir. Basit kistler tek veya multipl olabilir. Bazen bilateraldir. Korteks veya medullada yerleşebilir.

Basit kistlerin patogenezi bilinmemektedir. Bazı yazarlar tarafından tubulus obstrüksiyonu sonucu geliştiği düşünülmektedir. Prostat hipertrofisi gibi obstrüktif patolojilerin olduğu durumlarda basit kist insidansının arttığının bildirilmesi bu görüşü desteklemektedir. Buna karşılık, mikrodiseksiyon çalışmaları, basit kistlerin tubuler veya kollektör kanallardaki divertiküllerden geliştiğini düşündürmektedir.

Basit kistler çoğu kez asemptomatiktir ve başka bir inceleme sırasında tesadüfen saptanır. Büyük hacimlere ulaşarak ağrıya neden olabilir. Ayrıca kist içine kanama veya kist infeksiyonu olabilir. Çok büyük hacimlere erişmiş kistler, çevre dokuya yaptığı bası sonucu renin salgısında artışa neden olarak hipertansiyona yol açabilir.

Ultrasonografik inceleme ile kistler rahatlıkla görülebilir. Eğer her iki böbrekte multipl basit kistler varsa otozomal dominant polikistik böbrek hastalığından ayrılmalıdır. Bu amaçla, detaylı aile hikayesi alınmalı ve diğer organlarda kistlerin varlığı araştırılmalıdır. Basit kistler, polikistik böbrek hastalığından farklı şekilde, böbrek fonksiyon bozukluğuna yol açmaz. Bazen renal karsinom ve abseden ayırmak gerekebilir. Basit kistlerin ultrasonografik görünümü tipiktir. Sınırları düzgündür ve içi anekoiktir. Şüpheli olgularda bilgisayarlı tomografik inceleme gerekir. Basit kistler zamanla çok yavaş bir şekilde büyüyebilir.

Asemptomatik olgularda herhangi bir tedavi gerekmez. Çok büyük hacimlere ulaşmış kistler aspire edilip, alkol gibi sklerozan bir ajan enjekte edilebilir. Ya da Laparokopik olarak eksize edilebilir.