• 0 (532) 344 47 94
  • kuzgunbay33@yahoo.com
  • Urocentre Üroloji Kliniği

Mesane Kanseri

Mesane kanseri, ürogenital sistemin en sık görülen kanseridir. Görülme sıklığı ülkeler ve coğrafi bölgelere göre değişmekle beraber, erkeklerde 4, kadınlarda 8. sıklıkta görülmektedir. En sık 60-70’li yaşlarda görülmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat daha fazla görülmektedir.  Mesane kanserinin gelişiminde sosyal, çevresel, mesleki ve genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları gibi birçok risk faktörünün önemli rolü vardır. En önemli risk faktörü sigara ve…

Prostatit

Prostatit, prostat bezinin iltihabıdır. Bu hastalıkta gelişen enflamasyon nedeniyle prostat bezi şişer ve ağrılı haldedir. Akut ve Kronik olarak ikiye ayrılır. Akut dönemde antibiyotik ve antiinflamatuar ilaçlar ile tedavi edilirler. Kronik prostatit tedavisi karmaşık ve uzun sürelidir. Diet ve yaşam tarzı değişiklikleri gerekir.

Böbrek Tümörleri

Böbrek tümörü, böbrek dokusunda anormal hücre büyümesiyle karakterize olan kanserli bir hastalıktır. Böbrek kanseri olarak da adlandırılan böbrek tümörü, bir veya her iki böbreği etkileyebilir. En yaygın böbrek tümörü tipi, renal hücreli karsinom olarak bilinen kanserdir. Bunun dışında, daha nadir olarak ürotelyal kanser, Wilms tümörü gibi diğer böbrek tümörü tipleri de mevcuttur. Böbrek tümörlerinin belirtileri ve semptomları kişiden kişiye farklılık…