• 0 (532) 344 47 94
  • kuzgunbay33@yahoo.com
  • Urocentre Üroloji Kliniği

Hakkımızda

Prof.Dr. Barış Kuzgunbay

Üroloji Uzmanı

ÖZGEÇMİŞİM
1976 yılında Tarsus’ta doğdum. İlkokul eğitimimi Tarsus Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimimi İçel Anadolu Lisesi’nde tamamladım. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yapmaya başladım. 2005 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına bağlı olarak Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Üroloji uzmanı olarak çalışmaya başladım.  2012 yılında Doçent Doktor ünvanı aldım. Şubat 2018 tarihinde Başkent Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna atandım. Halen Central Plaza, Urocentre Üroloji Kliniğinde Profesör doktor olarak görev yapmaktayım. Evli ve iki çocuk sahibiyim.
 
AKADEMİK DENEYİM ve YAYINLARIM
Yurt dışı dergilerde 30, yurt içi dergilerde ise 24 makale ya da olgu sunumum yayınlandı. Yayınlanan makale ve olgu sunumlarıma 201 kez atıf yapıldı. Yurt dışı toplantılarda 11, yurt içi toplantılarda ise 16 çalışmam bildiri olarak sunuldu. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenmiş olan 36 ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum ve kongreye katıldım. 2005 yılında yapılan “The Society of Laparoendoscopik Surgeons”  başlıklı Uluslar arası Konge’de en iyi 2. Bildiri ödülü aldım. Yurt içinde 15 toplantıya konuşmacı ya da oturum başkanı olarak katıldım. Yurt dışında 2 toplantıda oturum başkanlığı yaptım.  2 kitap bölümü çevirisi yaptım, 2 kitap bölümü yazdım. 2016 yılında 1 adet yüksek lisans tezi yönettim. 2015-2019 yılları arasında Üroonkoloji Bülteni editör yardımcılığı görevini yaptım. 2019 yılında beri Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu’nda Sayman üye olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve saymanıyım. Kendi alanımda özellikle; Böbrek, Prostat, Mesane ve Testis gibi ürolojik kanser cerrahileri, Laparoskopik ürolojik cerrahiler, Endoksopik böbrek ve üreter taşı ameliyatları ve tedavileri ile ilgilenmekteyim. Testis Kanseri ve Kendi Kendine Testis Muayenesi konusunda Türk toplumunu bilinçlendirme ve bilgilendirme projelerinde yürütücü olarak görev yaptım.