• 0 (532) 344 47 94
  • kuzgunbay33@yahoo.com
  • Urocentre Üroloji Kliniği

Böbrek Tümörleri

Böbrek tümörü, böbrek dokusunda anormal hücre büyümesiyle karakterize olan kanserli bir hastalıktır. Böbrek kanseri olarak da adlandırılan böbrek tümörü, bir veya her iki böbreği etkileyebilir. En yaygın böbrek tümörü tipi, renal hücreli karsinom olarak bilinen kanserdir. Bunun dışında, daha nadir olarak ürotelyal kanser, Wilms tümörü gibi diğer böbrek tümörü tipleri de mevcuttur. Böbrek tümörlerinin belirtileri ve semptomları kişiden kişiye farklılık…